• Braće Nedić 11
  • 060 3349303

Ukoliko želite da se prijavite za program Program za razvoj samopouzdanja dece „E, BAŠ MOGU!“, popunite ovaj formular.

Ime i prezime (obavezno)

Mejl (obavezno)

Samopouzdano dete je komunikativno, radoznalo, spremno na saradnju. Ono lako sklapa poznanstva, ne boji se da izrazi svoje mišljenje, ume da se zalaže za ono u šta veruje. Optimistično je jer se dobro oseća »u svojoj koži«, omiljeno u društvu vršnjaka.

Upravo takve osobine većina roditelja želi svom detetu.

Na razvoj samopouzdanja u značajnoj meri, utiču roditelji svojim stavom, načinom komunikacije, reakcijama na dečije postupke. Međutim, živimo u vreme kada se roditelji ne snalaze sa izazovima odrastanja savremenih generacija a vršnjačka okruženja dece, najčešće, nisu podržavajuća. Upravo zato, steći samopouzdanje je za dete, danas, teže nego ikada.

Program  „E, BAŠ MOGU!“ pokrenut je upravo iz tih razloga. Naša je želja da deca prepoznaju svoje potencijale i nauče da ih koriste, da ih usmerimo da ispravljaju svoje nedostatke ali da veruju u svoje prednosti. Ukratko, da kod njih razvijamo stav da mogu da ostvare ono što žele. Zato je i naziv programa „E, BAŠ MOGU!“

Kako? Programom su obuhvaćene različite komunikacijske vežbe kao što su  modeli rešavanja konfliktnih situacija, snalaženje u potencijalno opasnim situacijama kroz primere „šta bi bilo kad bi bilo…“ Takođe, program obuhvata i upoznavanje dece sa vežbama za kontrolisanje emocija, vežbama koncentracije i preusmeravanja pažnje, vežbama disanja. Zahvaljujući ovim vežbama, dete je u prilici da svakodnevno unapređuje svoje samopouzdanje

Za koji uzrasat? Program „E, baš mogu!“ namenjen je deci uzrasta od 9 do 16 godina. 

Gde? Program se realizuje u individualnim konsultacijama u prostorijama „Škole za roditelje“ ili online, preko Skype ili Viber platforme. 

Koliko dugo? Program je individualan a dužina trajanja zavisi od samog deteta. Međutim, zbog praktične osnove programa, već za nekoliko susreta dete će naučiti osnovne vežbe i tako dobiti potrebne alatke za samopomoć, primerene svom uzrastu. 

Autor programa: Jelena Holcer dipl.pedagog 

Način prijavljivanja: Za prijave, cene, dogovore oko termina i sve dodatne informacije možete se obratiti na majl ŠKOLE: skola@jelenaholcer.com  ili na telefon ŠKOLE:

011 3440816

DOBRODOŠLI!