Radionice

CIKLUS „HAJDE DA PRIČAMO O…“

Ciklus predavanja posvećen komunikaciji sa decom, obuhvata predavanja:

Pravila komunikacije sa decom 

Jaz među generacijama NE MORA da postoji, prepreke uspešne komunikacije i kako ih izbeći, laži, “ružne” i“čarobne” reči, JA poruke i TI poruke, aktivno slušanje, konkretna pitanja i konkretni odgovori…

Osetljive teme

Kako sa decom razgovarati o rođenju nove bebe u porodici, o razvodu, gubitku, preseljenju, seksualnosti, njihovim ličnim traumama…

Pubertet

Komunikacija sa tinejdžerima nije ista kao kada su u mlađem uzrastu. Zato ova tema obuhvata prihvatanje i razumevanja njihovog uzrasta, neverbalne komunikacije (kako razgovarati sa nekim ko ćuti i odbija razgovor sa nama), načine podrške, kako zadržati trajno dobar odnos i kada pubertet prođe.

Svako predavanje iz ovog ciklusa pruža obilje konkretnih primera primenljivih za svaku porodicu.


POJEDINAČNA PREDAVANJA

Antistresno roditeljstvo

Znamo da je roditeljstvo lepo i teško. Niko nas nije naučio kako da ga sebi učinimo još lepšim i mnogo lakšim. Čak ni osnovne antistres vežbe za trenutno regulisanje stresnih situacija ne poznajemo. Hajde da naučimo drugačije.

Postavljanje granica bez kazni i nagrada

Disciplina, kazne, zabrane (koliko su prevaziđene a koliko neophodne?) Koje su to konstruktivne i efikasne metode, koje daju trajne rezultate, a nisu fizičke, nasilne niti ponižavajuće po dete. Sa druge strane, da li su sve pohvale i nagrade podjednako korisne? Mogu li neke biti kontraproduktvine i štetne?

Predškolci

Koje su najvažnije osobine uzrasta 0 -7 godina? Kako podsticati dečiji razvoj? Šta znači zajedničko odrastanje? Kakav je značaj rituala i kvalitetnog vremena u najranijem uzrastu dece? Kakvi smo kao uzori?

Poverenje. Razumevanje. Autoritet.

Postizanje osnovnih elemenata roditeljske uloge a bez stresa po vas i po dete. Kako se stiže do autoriteta koji nije strahopoštovanje već poštovanje, nije manipulacija strahom već poverenja u vas kao roditelje? Zablude roditeljstva i kako im se odupreti. Zašto doslednost nije toliko važna? Zašto laganje nije toliko štetno? Koje su posledice ako i dalje verujete da “dečaci ne treba da plaču” ili da “ako mnogo govorimo deci da ih volimo, razmazićemo ih? I da je, zaista, bolje za dete ostati u braku “zbog dece”?

Samopouzdanje i verbalna samoodbrana

Živimo u vreme pogrešnih vrednosti. Zato su, i deca i odrasli, kada misle i ponašaju se drugačije od većine, česte žrtve podsmeha, nerazumevanja, osude. Najjača odbrana od nasilja jeste lično samopouzdanje. Kako se ono postiže? Kako naučiti dete da izgovori i pokaže svoje NE? Posebno, kako ga tome naučiti ako to ne znate vi?

Škola

Koja je uloga roditelja u školovanju dece? Zašto je škola stres? Da li se različite vrste inteligencije mogu dodatno vežbati? Kako izgraditi pravilo: prvo završi obaveze pa koristi slobodno vreme? Koji su načini za uspostavljanje životnih i školskih lekcija: radne navike, koncentracija, motivacija… Kako se izboriti sa  izazovima škole (domaći zadaci, privatni časovi, ocena, trema…)

Pubertet iz drugog ugla

Raskrsnica između sveta detinjstva i sveta odraslih, omnipotencija, bunt, kompleksi. Iskušenja (alkohol, cigarete, droga…) Društvo – može li biti “loše” i šta kada jeste? Emotivni problemi: anksioznost, bunt, depresija, poremećaji ishrane, nemotivisanost za školu…) Seksualnost: “one stvari” i tinejdžeri.

Svesno roditeljstvo

Kada osvešćujemo svoje reagovanje na neko dečije postupanje i menjamo sebe, utičemo da i dete promeni svoje ponašanje. Tako, umesto da stalno vičemo jer nas dete u nečemu ne sluša, promenom našeg stava postižemo promenu kod njegovog. Kako? Razumevanjem sebe i svojih unutrašnjih blokada, uverenja, očekivanja.

Sreća ili uspeh?

Da li smo kao roditelji uspešniji ako nam je dete uspešno ili ako je srećno? Postoji li razlika? Ko definišta šta je to uspeh i šta je to sreća? Možemo li imati i uspeh i sreću, i kod sebe i kod deteta?

Emocionalni imunitet

Porodični optimizam. Održavanje i jačanje porodičnih odnosa ) Trikovi za održavanje dobrih odnosa unutar jedne porodice,