• Braće Nedić 11
  • 060 3349303

10 roditeljskih zabluda o fizičkom kažnjavanju dece

 

Vas kao roditelja zaista treba da zanima i kako vaš komšija vaspitava svoje dete, iz najsebičnijih, najličnijih razloga.

Poznato je da deca koja su žrtve nasilja, kada odrastu i sama često postaju nasilnici. A možda će vaše dete sa komšijinim detetom sutra poželeti da ode u bioskop, na letovanje, možda će sedeti u istoj klupi…

Kompletan tekst: 10 roditeljskih zabluda o fizičkom kažnjavanju dece